PRONÁJEM

PROJEKTY

MAPA A ADRESA

KONTAKT

E-SHOP

Název projektu:

Revitalizace zchátralého objektu na expediční a skladovou halu

číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15 004/0003065

 

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

 

Podstatou projektu:

Podstatou projektuje rekonstrukce zastaralého, prostorově a technicky nevyhovujícího brownfield. objektu, který firma plánuje rekonstruovat za účelem rozšíření výrobních kapacit truhlářské dílny.

 

Hlavním cílem projektu:

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce zastaralé, prostorově a technicky nevyhovující budovy, která bude sloužit k truhlářské výrobě.

 

Další cíle projektu jsou:

- zvýšení výrobních kapacit firmy

- vybudování vlastních skladů

- pokrytí vysoké poptávky po truhlářských produktech

- vytvoření nových pracovních míst v hospodářsky problémovém regionu s nadprůměrnou nezaměstnaností - zvýšení tržeb žadatele

- zvýšení potenciálu žadatele na trhu

- zvýšení kvality a přesnosti výroby, díky rozšíření kapacitních prostor objektu umožňující umístnění moderních technologických zařízení - ušetření ekvivalentní plochy zelené louky

 

- efektivnější využívání infrastruktury

- zlepšení estetického dojmu v oblasti

- zlepšení životního prostředí

- prevence potenciálního rizika degradace konstrukce podnikatelského objektu

 

 

Název projektu:

Vzdělávání zaměstnanců firmy EFLER s.r.o.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005060

 

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firmy EFLER s.r.o. se sídlem v Košťanech (okres Teplice). Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců, a to prostřednictvím zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, čímž dojde k zajištění souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s potřebami zaměstnavatele ve vztahu k aktuálním požadavkům trhu práce.

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Očekává se zvýšení úrovně znalostí a dovedností zapojených zaměstnanců, čímž dojde ke zvýšení jejich adaptability s dopadem na vyšší konkurenceschopnost podniku.

 

Cílem projektu je:

Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků